Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 22 listopad 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
936 Nr 228/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie. 3206
937 Nr 229/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. 3207
POROZUMIENIA:
938 zawarte w dniu 30 września 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Lipno w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3208
939 zawarte w dniu 30 września 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Miastem - Gminą Nieszawa w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3209
940 zawarte w dniu 20 października 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Choceń w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3211
941 zawarte w dniu 27 października 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Miastem - Gminą Chodecz w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 3212
OBWIESZCZENIE
942 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osielsku. 3214
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]