Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 16 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
873 Nr 232/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3098
874 Nr 233/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3098
875 Nr 234/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3098
876 Nr 235/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3099
877 Nr 236/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3100
878 Nr 237/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3100
879 Nr 238/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3101
880 Nr 239/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wirusowej krwiotocznej choroby królików. 3101
881 Nr 240/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3102
UCHWAŁA
882 Nr 53/X/99 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w części wsi Radomin obejmującej teren pod oczyszczalnię ścieków. 3102
OBWIESZCZENIE
883 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianach w składach rad powiatów. 3106
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]