Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 15 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
864 Nr 226/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3066
865 Nr 227/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3066
866 Nr 228/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3067
867 Nr 229/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3068
868 Nr 230/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3069
UCHWAŁY:
869 Nr IX/97/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Szybowcowej w Inowrocławiu. 3070
870 Nr XI/119/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo. 3076
871 Nr XI/120/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo. 3085
872 Nr VI/61/99 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka dot. terenu usługowo - mieszkalnego. 3093
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]