Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 08 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
829 Nr 195/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3035
830 Nr 196/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3035
831 Nr 197/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3036
832 Nr 198/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 3037
833 Nr 199/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3038
834 Nr 200/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3038
835 Nr 201/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3039
836 Nr 202/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3039
837 Nr 203/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3040
838 Nr 204/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 3040
839 Nr 205/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3041
840 Nr 206/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 3041
ZARZĄDZENIA:
841 Nr 223/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewkowie. 3042
842 Nr 224/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Inowrocław. 3043
INFORMACJA
843 z dnia 28 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1479-A/7/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego 3044
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]