Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 05 listopad 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
819 Nr 231/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb. 3015
UCHWAŁY:
820 Nr V/34/99 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów. 3019
821 Nr VII/48/99 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Wielgiem. 3020
822 Nr VII/49/99 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy. 3020
823 Nr VI/35/99 Rady Gminy Radziejów z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Skibinie. 3021
824 Nr VI/39/99 Rady Gminy Radziejów z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych. 3021
825 Nr 26/V/99 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego gimnazjum oraz granic jego obwodu. 3022
INFORMACJE:
826 z dnia 28 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/715-A/7/99/MW odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów - Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku. 3023
827 z dnia 28 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1405-A/7/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z o.o. z siedzibą w Pakości na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3023
828 z dnia 28 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1422-B/6/99/RO zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Strzelno prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 3027
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]