Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 29 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
768 Nr 168/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2975
769 Nr 169/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2975
770 Nr 170/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2976
771 Nr 171/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2977
772 Nr 172/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2977
773 Nr 173/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2978
774 Nr 174/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2978
775 Nr 175/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2979
776 Nr 176/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2980
777 Nr 177/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2980
778 Nr 178/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2981
779 Nr 179/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 2982
780 Nr 180/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2982
781 Nr 181/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2983
782 Nr 182/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2983
783 Nr 183/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2984
784 Nr 184/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2985
785 Nr 185/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2985
786 Nr 186/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2985
787 Nr 187/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2986
788 Nr 188/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2986
789 Nr 189/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2987
UCHWAŁA
790 Nr XIII/157/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 października 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/379/97 z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku należności przewozowych. 2988
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]