Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
745 Nr 160/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania myksomatozy królików. 2959
746 Nr 161/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2959
747 Nr 162/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2960
748 Nr 163/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2961
749 Nr 164/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2962
750 Nr 165/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2962
751 Nr 166/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2963
752 Nr 167/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2963
UCHWAŁY:
753 Nr III/17/99 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Brzoziu. 2964
754 Nr V/35/99 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum oraz granic jego obwodu na terenie gminy Osięciny. 2964
755 Nr V/36/99 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2965
756 Nr VI/23/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Morzycach. 2965
757 Nr VI/24/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznego Gimnazjum w Morzycach oraz granic jego obwodu. 2966
758 Nr VI/25/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach. 2966
759 Nr VI/26/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Budzisławiu. 2967
760 Nr VI/27/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegibalicach. 2967
761 Nr VI/28/99 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Witowie. 2968
762 Nr VI/36/99 Rady Gminy w Dobrem z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Dobre. 2968
763 Nr V/33/99 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum oraz granic jego obwodów na terenie Miasta Radziejów. 2969
764 Nr V/28/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego gimnazjum w Topólce. 2969
765 Nr IX/63/99 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Łasin. 2970
INFORMACJE:
766 z dnia 23 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/59A/388/U/1/99 zmieniającej na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2971
767 z dnia 23 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/150A/2250/U/3/99 zmieniającej na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2971
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]