Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 25 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
738 Nr 207/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 2926
UCHWAŁY:
739 Nr XI/343/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki "A" w Bydgoszczy. 2926
740 Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Rudzki Most II w Tucholi, w rejonie ulic: Jana Pawła II - Wydmowa. 2938
OBWIESZCZENIA:
741 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 września 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bobrowie. 2944
742 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 października 1999 r. o zmianach w składach rad gmin, powiatów i sejmiku województwa. 2944
INFORMACJE:
743 z dnia 12 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/688-A/9/99/MW zatwierdzającej taryfę dla Janikowskich Zakładów Sodowych 2945
744 z dnia 12 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/738-B/7/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Azotowych 2949
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]