Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 21 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
728 Nr 158/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2882
729 Nr 159/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2883
ZARZĄDZENIA:
730 Nr 203/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łysomicach. 2883
731 Nr 204/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bukowcu. 2885
732 Nr 205/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białych Błotach. 2886
733 Nr 206/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie. 2887
UCHWAŁY:
734 Nr VI/60/99 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty i Stary Toruń, dotyczącej budowy osiedla mieszkaniowego - Sektor II. 2888
735 Nr IX/80/99 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego socjalnego na działce nr 131/7 we wsi Nowa Dąbrówka. 2891
736 Nr IX/81/99 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i rzemieślniczego na działce nr 271/2 we wsi Kruszyn. 2895
737 Nr IX/82/99 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko. 2900
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]