Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 18 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
722 Nr 156/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2862
723 Nr 157/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2863
ZARZĄDZENIE
724 Nr 200/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zbójnie. 2863
UCHWAŁA
725 Nr XI/131/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Kraj., obejmującej część działki nr 81/35 przy ul. Składowej. 2865
INFORMACJE:
726 z dnia 12 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/273-A/6/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 2869
727 z dnia 12 października 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1733-A/8/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Gminy i Miasta Lubraniec prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Remontowo - Budowlany z siedzibą w Lubrańcu na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2874
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]