Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 15 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
715 Nr 162/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok. 2814
716 Nr III/11/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipnowskiego. 2817
717 Nr IX/30/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego. 2817
718 Nr XII/77/99 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota. 2831
INFORMACJE:
719 z dnia 28 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/647/S/1823/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej (Gmina Świecie nad Osą). 2855
720 z dnia 28 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/672/S/1479/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego 2856
721 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/190/S/748/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Przedsiębiorstwa 2856
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]