Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 12 paĽdziernik 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
692 Nr VII/89/99 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie. 2772
693 Nr 168/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem S 29 AUC, położonego przy ul. Sobieskiego, Placu Pokoju Toruńskiego i projektowanej trasie 2783
694 Nr XII/405/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego w kwartale ulic: Sobieskiego, Warszawską, Fredry, Dworcową w obszarze Śródmieścia Bydgoszczy. 2786
695 Nr IX/70/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w części wsi Pigża dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą. 2790
696 Nr IX/71/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w części wsi Zamek Bierzgłowski dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą. 2793
INFORMACJE:
697 z dnia 25 czerwca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/302A/569/U/3/99 zmieniającej termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na wniosek Spółki 2796
698 z dnia 20 lipca 1999 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/309A/273/U/OT1/99 i OCC/88A/273/U/OT1/99 zmieniających termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz umów kupna - sprzedaży ciepła w koncesji na obrót ciepłem na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy. 2796
699 z dnia 22 lipca 1999 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/146A/637/U/3/99, OCC/47A/637/U/3/99 i OCC/47B/637/U/3/99 zmieniających termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz umów kupna - sprzedaży ciepła w koncesji na obrót ciepłem, a ponadto rozszerzających zakres koncesji na obrót ciepłem o obrót ciepłem w parze wodnej na wniosek Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego 2796
700 z dnia 27 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/706A/537/U/OT-1/99 zmieniającej przedmiot i zakres koncesji na wytwarzanie ciepła na wniosek Gminy Mogilno prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie. 2797
701 z dnia 28 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/590/S/1733/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Zakładu Remontowo - Budowlanego (Gmina i Miasto Lubraniec) w Lubrańcu. 2797
702 z dnia 28 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/634/S/596/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Cukrowni 2798
703 z dnia 4 sierpnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/569/S/254/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Aleksandrowie Kujawskim. 2798
704 z dnia 5 sierpnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/122/S/532/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku. 2799
705 z dnia 5 sierpnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/308/S/2305/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 2799
706 z dnia 17 sierpnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/688/S/1635/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. 2800
707 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/758/S/132/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Przedsiębiorstwa 2800
708 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/692/S/2254/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Gmina Gniewkowo) w Gniewkowie. 2801
709 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/617/S/1297/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Gmina i Miasto Jabłonowo Pomorskie) w Jabłonowie Pomorskim. 2801
710 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/425/S/2498/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej 2802
711 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/415/S/688/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Janikowskich Zakładów Sodowych 2802
712 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/59/S/388/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu. 2803
713 z dnia 8 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/8/S/138/U/3/99 wykreślającej punkt dotyczący standardów jakościowych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła za zgodą Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 2804
714 z dnia 29 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/388-A/6/99/BS zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2804
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]