Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 28 wrzesień 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
689 Nr 187/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości. 2746
UCHWAŁY:
690 Nr 136/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 77/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok. 2747
691 Nr XII/408/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Bydgoszczy w rejonie ulic: Grunwaldzka, Jackowskiego, Śląska. 2765
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]