Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 24 wrzesień 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
679 Nr 180/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bobrowie. 2687
UCHWAŁY:
680 Nr IX/277/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bydgoszczy przy ulicy Żwirki i Wigury (pomiędzy ulicami: Jaskółczą i Kossaka). 2688
681 Nr IX/60/99 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin. 2693
682 Nr X/313/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Srebrną a Kanałem Bydgoskim w granicach osiedla Osowa Góra - część przemysłowo składowa. 2700
683 Nr X/73/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe. 2705
684 Nr 169/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącego części obszarów - oznaczonych symbolami P55ZD, P57RL, P58RZ, O01W, S84RZ, S85ZD, S86MW, S82ZP. 2708
685 Nr XI/344/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki urbanistycznej Miedzyń w Bydgoszczy obejmującego teren położony przy ulicy Botanicznej. 2710
686 Nr XI/345/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podmiejskiej. 2713
687 Nr IX/53/99 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiewo obejmujących tereny położone w sołectwach: Bysław, Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo, Płazowo, Sucha i Wełpin. 2716
INFORMACJA
688 z dnia 17 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/537-A/10/99/BS zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2737
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]