Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 15 wrzesień 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
636 Nr 175/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko. 2522
UCHWAŁY:
637 Nr VI/76/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szubin. 2523
638 Nr VII/63/99 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn. 2524
639 Nr VI/58/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. 2538
640 Nr 237/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolami: C 59 PP i C 61 U/UR ograniczonego ulicami Grudziądzką, Wielki Rów, Kraińską, terenem Urzędu Celnego oraz projektowaną trasą O 18 KGt 2/2. 2552
641 Nr XIII/70/99 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna - tereny zabudowy mieszkalno - usługowej. 2555
INFORMACJA
642 z dnia 2 września 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/766-B/9/99/AJ odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla Zakładów Chemicznych 2558
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]