Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 31 sierpień 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
503 Nr 170/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko. 2383
UCHWAŁY:
504 Nr XLVII/281/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Skąpe obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością uprawiania rzemiosła nieuciążliwego. 2384
505 Nr IV/26/99 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Nieszawie. 2387
506 Nr VI/34/99 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodu na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. 2387
507 Nr VI/35/99 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie powołania i określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej. 2388
508 Nr IV/22/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Śliwicach. 2388
509 Nr IV/23/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Śliwicach ul. Szkolna 9. 2389
510 Nr IV/25/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lińsku. 2389
511 Nr IV/27/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach. 2389
512 Nr IV/32/99 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Śliwicach. 2390
513 Nr V/28/99 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zbójnie. 2390
514 Nr V/31/99 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2390
515 Nr IV/36/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 2391
516 Nr IV/37/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brudnowie. 2391
517 Nr IV/38/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. 2392
518 Nr IV/39/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niszczewach. 2392
519 Nr 17/99 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka. 2392
520 Nr 19/99 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka. 2393
521 Nr VI/20/99 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Szkoły Podstawowej w Kęsowie z oddziałem zamiejscowym w Pamiętowie. 2393
522 Nr VI/21/99 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kęsowie w Zespół Szkół w Kęsowie. 2394
523 Nr VI/22/99 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żalnie w Zespół Szkół w Żalnie. 2394
524 Nr VI/23/99 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy. 2395
525 Nr VII/72/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 w Ślesinie oraz określenia jego obwodu. 2395
526 Nr VII/73/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu. 2396
527 Nr VII/74/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu. 2396
528 Nr VII/75/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Paterku oraz określenia jego obwodu. 2397
529 Nr VII/76/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Potulicach oraz określenia jego obwodu. 2397
530 Nr VII/77/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów. 2397
531 Nr VII/87/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wieszkach oraz określenia jej obwodu. 2399
532 Nr VII/88/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Polichnie oraz określenia jej obwodu. 2399
533 Nr IV/21/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Drzycimiu. 2400
534 Nr IV/22/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku. 2400
535 Nr IV/23/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Drzycimiu. 2400
536 Nr IV/24/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku. 2401
537 Nr IV/25/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Drzycimiu. 2401
538 Nr IV/26/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gródku. 2402
539 Nr IV/27/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biechówku. 2402
540 Nr IV/28/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. 2403
541 Nr VI/35/99 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą. 2403
542 Nr V/28/99 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów. 2405
543 Nr IV/25/99 Rady Gminy Gruta z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gruta. 2405
544 Nr V/40/99 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Bysławiu z oddziałami zamiejscowymi w Lubiewie. 2406
545 Nr VI/39/99 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku. 2406
546 Nr VI/40/99 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Raciążku. 2407
547 Nr VI/34/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Otłoczynie. 2407
548 Nr VI/36/99 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Wołuszewie. 2407
549 Nr VI/38/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Stawkach. 2408
550 Nr VI/39/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszko w Służewie. 2408
551 Nr VI/40/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opokach. 2409
552 Nr VI/41/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Przybranowie. 2409
553 Nr VI/42/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie. 2409
554 Nr VI/45/99 r. Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Służewie. 2410
555 Nr VI/48/99 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Stawkach. 2410
556 Nr IV/27/99 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Chrostkowie. 2410
557 Nr VI/31/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Lubieniu Kujawskim. 2411
558 Nr VI/32/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego gimnazjum w Lubieniu Kujawskim. 2411
559 Nr VI/33/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Lubieniu Kujawskim. 2412
560 Nr VI/34/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rutkowicach. 2413
561 Nr VI/35/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nartach. 2413
562 Nr VI/36/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kłóbce. 2414
563 Nr VI/37/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. 2414
564 Nr VI/38/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. 2415
565 Nr VI/39/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bilnie. 2415
566 Nr V/51/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin. 2416
567 Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin. 2416
568 Nr V/39/99 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pakości. 2418
569 Nr V/46/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę m. Wąbrzeźno. 2418
570 Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę m. Wąbrzeźno. 2419
571 Nr VI/35/99 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Szczuce. 2419
572 Nr VI/36/99 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brodnica. 2419
573 Nr XII/84/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Bielczyny obejmującej teren pod przemysł. 2420
574 Nr V/32/99 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Książki. 2424
575 Nr V/36/99 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Książki. 2424
576 Nr VI/29/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bądkowie. 2424
577 Nr VI/30/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jaranowie. 2425
578 Nr VI/31/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łowiczku. 2425
579 Nr VI/32/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łówkowicach. 2426
580 Nr VI/33/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporzyszczewie. 2426
581 Nr VI/34/99 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wysocinie. 2426
582 Nr VI/35/99 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Bądkowie. 2427
583 Nr VI/53/99 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 2427
584 Nr V/18/99 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno. 2427
585 Nr V/21/99 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno. 2428
586 Nr VII/32/99 Rady Gminy Górzno z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Górznie. 2429
587 Nr VII/33/99 Rady Gminy Górzno z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gołkowie. 2430
588 Nr VII/34/99 Rady Gminy Górzno z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie. 2430
589 Nr VII/35/99 Rady Gminy Górzno z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Górznie. 2431
590 Nr VII/36/99 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno. 2431
591 Nr V/44/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Zbrachlinie. 2432
592 Nr X/41/99 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz ich obwodów. 2432
593 Nr X/42/99 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Aleksandrowie Kujawskim oraz ich obwodów. 2433
594 Nr 91/XI/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ulicach Królewieckiej 14 i Żabiej 3. 2434
595 Nr 92/XI/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ul. Kowalskiej 1-3. 2439
596 Nr XI/346/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Łąkowa - Łanowa, działki nr 15/1 i 15/2 w Bydgoszczy. 2443
INFORMACJA
597 z dnia 13 sierpnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/138-B/4/99/RO zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 2446
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]