Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 25 sierpień 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
496 Nr V/32/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Drzonówko obejmującej teren pod usługi handlowe. 2330
497 Nr V/34/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Browina obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 2333
498 Nr V/35/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w części wsi Zalesie obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 2336
499 Nr 40/V/99 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum publicznego prowadzonego przez gminę Chełmno oraz określenia granic jego obwodu. 2339
500 Nr 42/V/99 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno. 2339
501 Nr XI/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej Góry obejmującego tereny zlokalizowane na północ od ulicy Grunwaldzkiej. 2340
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]