Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 25 styczeń 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
18 Nr II/5/98 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów położonego wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz - Toruń. 122
19 Nr IV/9/98 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świeckiego. 127
INFORMACJE:
20 z dnia 15 grudnia 1998 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/674/2633/U/OT-1/98/KK i Nr PCC/702/2633/U/OT-1/98/KK udzielającej koncesji z urzędu przedsiębiorstwu energetycznemu: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wąbrzeźnie. 138
21 z dnia 8 stycznia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/758/132/W/OT-1/98/SA udzielającej koncesji na wniosek przedsiębiorstwu energetycznemu: Adriana S.A. w Kosowiźnie. 138
22 z dnia 13 stycznia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/540/254/U/2/98/PK udzielającej koncesji z urzędu Miastu Aleksandrów Kujawski prowadzącemu działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Aleksandrowie Kujawskim. 139
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]