Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 06 sierpień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
406 Nr 127/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2019
407 Nr 128/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2019
408 Nr 129/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2019
409 Nr 130/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2020
410 Nr 131/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2020
411 Nr 132/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2021
412 Nr 133/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2021
413 Nr 134/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2022
414 Nr 135/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2022
415 Nr 136/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2023
416 Nr 137/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2024
417 Nr 138/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 2024
418 Nr 139/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2025
419 Nr 140/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2025
420 Nr 141/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2026
421 Nr 142/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2027
UCHWAŁY:
422 Nr IV/14/98 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Tucholskiego. 2028
423 Nr V/19/99 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Tucholskiego. 2028
424 Nr VI/29/99 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Tucholskiego. 2028
OBWIESZCZENIE
425 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 1999 r. o zmianach w składach rad gmin, powiatów i sejmiku województwa. 2045
INFORMACJA
426 z dnia 28 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/348-A/7/99/JS zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej 2045
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]