Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 27 lipiec 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
393 Nr II/11/98 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żnin. 1882
394 Nr VII/190/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki 1882
395 Nr V/32/99 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo. 1896
INFORMACJA
396 z dnia 15 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/415-A/7/99/BS zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego 1910
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]