Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 20 lipiec 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
387 Nr 144/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bobrowie. 1846
UCHWAŁY:
388 Nr 23/VI/99 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego. 1847
389 Nr VIII/37/99 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Żnińskiego w związku ze wskazaniem Nr 4/99 z dnia 11 lutego 1999 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 1847
390 Nr VII/127/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta Bydgoszczy. 1859
391 Nr VII/189/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki 1867
392 Nr XI/63/99 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna - tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. 1876
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]