Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 16 lipiec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
371 Nr 115/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1819
372 Nr 116/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1819
373 Nr 117/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1820
374 Nr 118/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1820
375 Nr 119/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1821
376 Nr 120/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1821
377 Nr 121/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1822
378 Nr 122/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1822
379 Nr 123/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1823
380 Nr 124/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1824
381 Nr 125/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1825
382 Nr 126/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze niektórych wsi powiatu golubsko-dobrzyńskiego, województwa kujawsko-pomorskiego. 1825
UCHWAŁY:
383 Nr VI/78/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 258/22 w Szkocji gmina Szubin. 1827
384 Nr X/86/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gniewkowa. 1833
INFORMACJA
385 z dnia 9 lipca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/546-A/4/99/JS zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1837
OGŁOSZENIE
386 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 31 stycznia 1999 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków. 1843
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]