Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 09 lipiec 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
359 Nr VII/182/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów. 1767
360 Nr V/32/99 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostycyn. 1774
361 Nr IX/278/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szwederowo w Bydgoszczy, obejmującego działkę nr 160/1 obrębu 498 przy ul. Halickiej. 1782
362 Nr IX/279/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szwederowo w Bydgoszczy, obejmującego działki nr 6, 7 i 8 obręb 497 przy ul. Jesionowej. 1785
363 Nr IX/280/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szwederowo w Bydgoszczy obejmującego teren położony przy ulicy Kossaka 44, 46, 48. 1788
364 Nr IX/283/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Śródmieścia Bydgoszczy przy ul. Sielanka nr 2 i 4, ul. Markwarta nr 13-19A i Alejach Ossolińskich nr 1-3 A. 1791
365 Nr IX/285/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Leszczyna, Osada, Żytnia, Tory PKP, Kłosowa w strefie zabudowy wzdłuż ul. Ornej. 1794
366 Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej terenu położonego pomiędzy ulicami Strzelecką i Polną w Kamieniu Krajeńskim. 1797
367 Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poboru kruszywa położonego we wsi Płocicz gmina Kamień Krajeński. 1803
368 Nr 150/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej części obszarów oznaczonych symbolami: - O 13 KK - ograniczonego od północy i zachodu torami kolejowymi, od południa ul. Łódzką i Włocławską, od północnego - wschodu terenami przemysłowo - składowymi (P 86 PP), - P 109 RL - ograniczonego ul. Włocławską, Łódzką i linią kolejową. 1807
369 Nr 151/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem: P 74 ZP ograniczonego ul: Podgórską, Rypińską i istniejącym lasem. 1810
370 Nr X/59/99 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowogród - teren zabudowy letniskowej. 1813
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]