Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 06 lipiec 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
350 Nr III/10/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego. 1711
351 Nr VIII/36/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 1723
INFORMACJE:
352 z dnia 12 kwietnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/238/2900/W/3/98/RW udzielającej koncesji na wniosek Zakładowi Handlu i Usług 1747
353 z dnia 12 kwietnia 1999 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/781/22/P/3/99/MJ i Nr PCC/816/22/P/3/99/MJ udzielających promesy koncesji na wniosek Zakładowi Techniki Cieplnej 1747
354 z dnia 28 kwietnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/96A/1729/U/OT-4/99 zmieniającej na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjnego i Usługowo - Handlowego 1748
355 z dnia 6 maja 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/4/348A/U/1/2/99/BK zmieniającej na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie termin dostosowania treści umów zawartych na dostawę ciepła w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1748
356 z dnia 16 czerwca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/603-A/8/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1749
357 z dnia 17 czerwca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/433-B/4/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1754
358 z dnia 29 czerwca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/1253-B/4/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła. 1760
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]