Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 30 czerwiec 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
347 Nr 136/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 1690
348 Nr 137/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko - Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. 1690
OBWIESZCZENIE
349 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skrwilnie. 1707
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]