Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 28 czerwiec 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
330 Nr IV/36/99 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łabiszyna. 1611
331 Nr IV/37/99 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn. 1614
332 Nr IV/38/99 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego części działki nr 377 w Sosnowcu gmina Łabiszyn. 1621
333 Nr IV/39/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. 1625
334 Nr IV/40/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szubin. 1640
335 Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego O.M. 1645
336 Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Koronowie - Pieczyskach. 1648
337 Nr VI/65/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dotyczącej terenu położonego w rejonie ulicy Groszkowskiego w Chełmży. 1651
338 Nr VII/42/99 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia obejmujących tereny położone we wsiach: Radojewice i Pieranie. 1654
339 Nr X/152/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 350 w Lubiczu Dolnym. 1658
340 Nr X/153/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 339/2 i część działki nr 339/3 położonych w miejscowości Młyniec Drugi. 1662
341 Nr X/154/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 220/1 i 221/1w Lubiczu Górnym. 1666
342 Nr X/155/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 155, 156 i 157 położone w miejscowości Złotoria. 1670
343 Nr X/156/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 241/1 i 242/2 w Grębocinie. 1674
344 Nr X/157/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 230/2 w Mierzynku. 1678
345 Nr IX/282/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Ludowej w Bydgoszczy. 1682
346 Nr 152/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem P 86 PP, położonego przy ul. Włocławskiej 171-173 i ul. Lipnowskiej. 1685
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]