Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 22 styczeń 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
12 Nr V/33/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wielofunkcyjnych położonych w obszarze jednostki bilansowej 78
13 Nr V/34/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych 84
INFORMACJE:
14 z dnia 15 grudnia 1998 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/506/33/W/1/98/JK udzielającej koncesji na wniosek wspólników przedsiębiorstwu energetycznemu: Zakład Automatyki Przemysłowo-Ciepłowniczej 118
15 z dnia 23 grudnia 1998 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/706/537/U/OT-1/98/KK i Nr PCC/734/537/U/OT-1/98/KK udzielającej koncesji z urzędu Miastu i Gminie Mogilno prowadzącemu działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie. 118
16 z dnia 13 stycznia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/654/1635/U/OT-7/98/DL udzielającej koncesji z urzędu przedsiębiorstwu energetycznemu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie. 119
17 z dnia 13 stycznia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/117/834/U/OT-1/98/BP udzielającej koncesji z urzędu przedsiębiorstwu energetycznemu: IBIS Ltd. International Bakery Industries Spomasz Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 119
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]