Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 25 czerwiec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
318 Nr 109/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wirusowej krwiotocznej choroby królików. 1551
319 Nr 110/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1551
320 Nr 111/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1552
321 Nr 112/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1553
322 Nr 113/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1554
323 Nr 114/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1555
UCHWAŁY:
324 Nr VII/188/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zamojskiego - Niemcewicza" w Bydgoszczy. 1555
325 Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno obejmujących tereny położone we wsiach: Bławaty, Bronisław, Ciechrz, Cięcisko, Łąkie, Miradz, Młynice, Młyny, Markowice, Ostrowo, Stodoły, Strzelno Klasztorne i Wronowy. 1559
326 Nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelno. 1586
327 Nr IX/281/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Rzeszowskiej w Bydgoszczy. 1597
328 Nr 149/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem: J 64a ZP, położonego przy ul. Działowej 5b i Strudze Toruńskiej. 1600
329 Nr 64/X/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony u zbiegu ulic Polskiej Organizacji Wojskowej 22a, 22b i 24 oraz projektowanej o symbolu B 4 Lh. 1603
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]