Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 21 czerwiec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
298 Nr 102/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1475
299 Nr 103/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1475
300 Nr 104/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1475
301 Nr 105/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1476
302 Nr 106/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1477
303 Nr 107/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1478
304 Nr 108/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1478
UCHWAŁY:
305 Nr V/30/99 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Janiej Górze. 1479
306 Nr V/35/99 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Janikowa. 1487
307 Nr V/36/99 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janikowo, obejmujących tereny położone we wsiach: Dębowo, Sosnówiec, Ludzisko, Kołodziejewo, Kołuda Mała. 1497
308 Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego. 1511
309 Nr V/57/99 Rady Gminy w Lnianie z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano. 1519
310 Nr V/58/99 Rady Gminy w Lnianie z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Lnianek. 1527
311 Nr 136/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem O 11 KK, położonego między istniejącym torem kolejowym a ul. Nieszawską. 1531
312 Nr 137/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 1533
313 Nr 138/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem P46ZL, położonego przy ul. : ul. Szubińskiej i ul. Gniewkowskiej. 1535
OBWIESZCZENIA:
314 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudziądz. 1537
315 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy. 1537
316 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 1999 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Pruszczu. 1538
INFORMACJA
317 z dnia 7 czerwca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/2254-A/8/99/MW zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Gniewkowo prowadzącego działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Gniewkowie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1539
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]