Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 14 czerwiec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
276 Nr 95/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1399
277 Nr 96/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1339
278 Nr 97/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1400
279 Nr 98/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1401
280 Nr 99/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1401
281 Nr 100/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1402
282 Nr 101/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1403
UCHWAŁY:
283 Nr III/8/98 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie. 1403
284 Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo. 1404
285 Nr VI/1/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu gminy - miasta Grudziądza. 1417
286 Nr VIII/102/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującego działki nr 158/1, 158/2 i 158/4 w Złotorii. 1419
287 Nr 118/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem M41PB, położonego przy ul. Kociewskiej 21-29 i Forcie IV. 1422
288 Nr 119/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolami: C 62 ZL, C 63 MN i C 64 MN, położonego między ul.: Polną, Szosa Okrężna, Grunwaldzką i Orzechową. 1424
289 Nr VI/61/99 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzyń Chełmiński. 1427
290 Nr VI/50/99 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy. 1447
291 Nr VI/68/99 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Miasta i Gminy Łabiszyn. 1448
292 Nr VII/53/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz. 1448
293 Nr IX/273/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Bydgoszczy. 1452
294 Nr VII/48/99 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pakość. 1453
295 Nr VIII/91/99 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie. 1453
OBWIESZCZENIE
296 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dębowej Łące. 1454
INFORMACJA
297 z dnia 27 maja 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/250-A/14/99/MJ zatwierdzającej taryfę dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. 1454
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]