Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 08 czerwiec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
267 Nr 93/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą 1318
268 Nr 94/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą 1319
UCHWAŁY:
269 Nr IV/23/98 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Książki w części wsi Książki obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 1320
270 Nr V/25/99 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Warlubie. 1323
271 Nr V/26/99 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Lipinki. 1327
272 Nr V/27/99 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług rzemieślniczych z zabudową mieszkaniową we wsi Bąkowo. 1331
273 Nr V/28/99 Rady Gminy w Warlubiu z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie. 1335
274 Nr 66/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecie. 1360
275 Nr 67/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecie. 1387
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]