Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 31 maj 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
238 Nr 69/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1283
239 Nr 70/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1284
240 Nr 71/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1284
241 Nr 72/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1285
242 Nr 73/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1285
243 Nr 74/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1286
244 Nr 75/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1286
245 Nr 76/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1287
246 Nr 77/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1287
247 Nr 78/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1287
248 Nr 79/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1288
249 Nr 80/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1289
250 Nr 81/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1290
251 Nr 82/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1291
252 Nr 83/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1291
253 Nr 84/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1292
254 Nr 85/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1293
255 Nr 86/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1293
256 Nr 87/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1294
257 Nr 88/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1294
258 Nr 89/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1295
259 Nr 90/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1295
260 Nr 91/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 1296
261 Nr 92/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1296
OBWIESZCZENIA:
262 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rogowie. 1297
263 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 maja 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dragaczu. 1297
264 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 1999 r. o zmianach w składach rad gmin, powiatów i sejmiku województwa. 1298
265 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku. 1299
INFORMACJA
266 z dnia 14 maja 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/2250-A/6/99/JS zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 1299
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]