Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 24 maj 1999
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
225 Nr 105/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 1235
226 Nr 106/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych. 1235
UCHWAŁY:
227 Nr V/55/98 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. 1236
228 Nr V/56/98 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. 1240
229 Nr VI/109/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego ulicami: Glinki, Magnuszewska, Bohaterów Kragujewca oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługami oświaty. 1243
230 Nr VI/112/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy na terenie oznaczonym symbolem P.01.22.EO ograniczonym ulicami: Hutniczą, Łęgnowską, Nowotoruńską oraz północną granicą działek położonych przy ul. Świetlicowej. 1253
231 Nr VI/74/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Karola Libelta, Młyńskiej, Orłowskiej, Bpa Antoniego Laubitza, Karola Marcinkowskiego, Przypadek, Poprzecznej i Plebanka. 1258
232 Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brodnicy. 1265
233 Nr V/42/99 Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Topólka. 1275
234 Nr 29/VI/99 Rady Gminy w Radominie z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radomin. 1276
235 Nr IX/58/99 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Więcbork. 1276
236 Nr VIII/266/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 1277
237 Nr V/45/99 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziora Wielkie. 1278
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]