Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 17 maj 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
215 Nr VI/23/99 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej - wieś Kruszyn Krajeński. 1171
216 Nr VI/24/99 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej - wieś Lisi Ogon. 1175
217 Nr V/28/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo. 1181
218 Nr V/29/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w rejonie jeziora Stelchno we wsi Lipienki. 1199
219 Nr V/30/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Jeżewie w rejonie ulicy Głównej. 1203
220 Nr V/31/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Jeżewie w rejonie ulicy Czerskiej. 1208
221 Nr V/32/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej we wsi Pięćmorgi. 1213
222 Nr V/33/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Laskowicach - Lipnie. 1218
223 Nr V/34/99 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w Jeżewie przy ulicy Leśnej. 1222
INFORMACJA
224 z dnia 29 kwietnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/710-A/5/99/AJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego 1227
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]