Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 04 maj 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
198 Nr 64/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 995
199 Nr 65/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 995
200 Nr 66/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 996
201 Nr 67/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 997
202 Nr 68/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 998
UCHWAŁY:
203 Nr XXX/210/98 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w części dotyczącej jednostki bilansowej obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 261/9 w Płużnicy. 998
204 Nr XXX/211/98 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w części dotyczącej jednostki bilansowej obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 49/12 w Płużnicy. 1002
205 Nr XXX/212/98 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w części dotyczącej jednostki bilansowej obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 15 we wsi Dąbrówka. 1005
206 Nr IV/118/98 Rady Miasta Grudziądza z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Dzielnicy Rządz, którego przedmiotem jest ustalenie przeznaczenia terenów z podziałem na tereny: mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, komunikacyjne, rekreacji i przestrzeni przyrodniczej. 1008
207 Nr V/40/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław. 1034
INFORMACJA
208 z dnia 19 kwietnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/256-A/6/99/BS zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 1071
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]