Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 21 kwiecień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
179 Nr 63/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 25/99 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tej uprawy w 1999 roku. 810
ZARZĄDZENIA:
180 Nr 73/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 810
181 Nr 75/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 1999 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy w Pruszczu w okręgu wyborczym Nr 1. 811
UCHWAŁY:
182 Nr III/17/98 Rady Gminy Lipno z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno. 812
183 Nr 12/98 Rady Gminy w Rypinie z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych we wsi Cetki gm. Rypin działki o numerach ewidencyjnych 34/1, 34/2, 34/3, 35, 104 i część działki nr 36. 828
184 Nr 13/98 Rady Gminy w Rypinie z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych nad jeziorem Długie wieś Rakowo sołectwo Czyżewo oraz Borzymin nad jeziorem Czarownica, dotyczących rozszerzenia zapisów ustaleń z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego. 834
185 Nr II/11/98 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Brodnicy. 838
186 Nr IV/18/99 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Brodnickiego. 838
INFORMACJA
187 z dnia 7 kwietnia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/532-B/10/99/AS zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 850
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]