Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 19 kwiecień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
162 Nr 54/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 759
163 Nr 55/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 759
164 Nr 56/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 760
165 Nr 57/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 761
166 Nr 58/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 762
167 Nr 59/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 763
168 Nr 60/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 764
169 Nr 61/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 764
170 Nr 62/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 765
UCHWAŁY:
171 Nr IV/25/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mroczy obejmującej część działki nr 246/18 położonej przy ul. Rzecznej. 766
172 Nr IV/26/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza obejmujących tereny położone w sołectwach: Białowieża, Kosowo, Krukówko, Ostrowo i Samsieczynek. 768
173 Nr V/46/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej między ul. Szymborską i ul. Marulewską w Inowrocławiu. 777
174 Nr 49/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulnówko - gmina Świecie działka 90/6. 786
175 Nr 50/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulnowo - gmina Świecie działka 24/1. 788
176 Nr 51/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulnówko - gmina Świecie działka 97/6. 791
177 Nr 52/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulnowo - działki nr 10 gmina Świecie. 793
178 Nr V/16/99 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Mogilnie. 796
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]