Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 15 kwiecień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
155 Nr 51/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 726
156 Nr 52/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 726
157 Nr 53/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 727
UCHWAŁY:
158 Nr III/26/98 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Waryńskiego" w Kcyni, dotyczącej działki numer 620/2 przy ulicy Młyńskiej. 728
159 Nr III/27/98 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kcynia, uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kcynia z dnia 11 grudnia 1987 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1988 r., Nr 8, poz. 66 z późn.zm.). 731
160 Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia. 737
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]