Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 13 kwiecień 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
142 Nr 50/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. 647
ZARZĄDZENIE
143 Nr 62/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skrwilnie. 650
UCHWAŁY:
144 Nr III/10/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Zalesiu Królewskim na działce nr 135. 652
145 Nr III/11/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Świekatowie "Za torami". 657
146 Nr III/12/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Małych Łąkach - dz. nr 48/4. 661
147 Nr III/13/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Małych Łąkach nad jeziorem Piaseczno. 666
148 Nr III/14/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo. 673
149 Nr IV/43/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dotyczącej terenu położonego przy ulicy Wyszyńskiego 30 i 32. 682
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]