Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 29 marzec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
118 Nr 47/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 558
119 Nr 48/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 559
ZARZĄDZENIE
120 Nr 56/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy. 559
UCHWAŁY:
121 Nr XXXI/171/98 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł we wsi Płutowo. 561
122 Nr III/62/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy na terenie położonym przy ul. L.Staffa, oznaczonym symbolem F.03.04.Mw. 563
123 Nr III/63/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bydgoszczy przy ulicy Strzeleckiej 45a r. ul. Gnieźnieńskiej. 567
124 Nr III/64/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bydgoszczy przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbego (działka nr ewid. 16/3 z obrębu 318). 571
OBWIESZCZENIE
125 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 1999 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości. 575
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]