Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 23 marzec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
94 Nr 26/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 510
95 Nr 27/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 510
96 Nr 28/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 511
ZARZĄDZENIE
97 Nr 52/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dębowej Łące. 511
UCHWAŁY:
98 Nr IV/23/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i składowej 513
99 Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, usług oświaty i sportu 516
INFORMACJA
100 z dnia 9 marca 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/714-A/5/99/RO zatwierdzającej taryfę dla Fabryki Akcesoriów Meblowych S.A. z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie ciepła. 520
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]