Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 11 marzec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
74 Nr 24/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia obrębów hodowlanych. 406
75 Nr 25/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tej uprawy w 1999 roku. 406
UCHWAŁY:
76 Nr III/22/98 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn obejmujących tereny położone w sołectwach: Cekcyn, Nowy Sumin, Zalesie, Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Małe Gacno, Trzebciny, Wysoka, Iwiec i Ostrowo. 408
77 Nr III/11/98 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego. 439
78 Nr IV/6/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/14/98 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 450
INFORMACJE:
79 z dnia 26 stycznia 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/422/834/U/OT1/98/BP udzielającej koncesji z urzędu przedsiębiorstwu energetycznemu: IBIS Ltd. International Bakery Industries Spomasz Sp. z o.o. w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 451
80 z dnia 5 lutego 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DKN/1/1/98/JK odmawiającej udzielenia koncesji przedsiębiorstwu energetycznemu: 451
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]