Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 08 marzec 1999
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
70 Nr III/14/98 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 378
71 Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego. 389
POROZUMIENIA:
72 zawarte w dniu 29 stycznia 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia i nadzoru nad niektórymi zadaniami. 400
73 zawarte w dniu 4 lutego 1999 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczące współdziałania Wojewody z Zarządem Województwa w zakresie spraw pozostających w kompetencji Wojewody a realizowanych dotąd przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. 402
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]