Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 01 marzec 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA:
55 Nr 15/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 326
56 Nr 16/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 326
57 Nr 17/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 327
58 Nr 18/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 328
59 Nr 19/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 328
60 Nr 20/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 329
61 Nr 21/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 330
62 Nr 22/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 330
63 Nr 23/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 330
INFORMACJA
64 z dnia 17 lutego 1999 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/566-A/6/99/ED zatwierdzającej taryfę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 331
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]