Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 23 luty 1999
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE
47 Nr 14/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny. 278
UCHWAŁY:
48 Nr III/23/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie. 278
49 Nr III/32/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sępólna Krajeńskiego. 279
50 Nr III/33/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Hanki Sawickiej w Sępólnie Krajeńskim. 290
51 Nr III/34/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko (dz. 86/1) gmina Sępólno Krajeńskie. 295
52 Nr III/35/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Lutówko (dz. nr 9) gmina Sępólno Krajeńskie. 299
53 Nr III/36/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. 303
54 Nr III/37/98 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, Piaseczno, Wałdowo i Wiśniewa. 308
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]