www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji ludności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podstawa prawna:
art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, I piętro, pokój 106, tel. (052) 3497 237

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, parter, pokój 138, tel. (056) 6218 468

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji we Włocławku, ul. Brzeska 8, parter, pokój 10, tel. (054) 2314 098

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie.

Opłaty:
opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł od podania (odwołania) oraz 0, 50 zł od załącznika.

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: 85-035 Bydgoszcz, ul. Jana Kazimierza 5.