www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 listopada 2014 r., znak: WDT.6724.1.19.2014.D;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 2511/TZ/2014 z dnia 18 listopada 2014 r., znak: ZKPPT.7637.209.2014;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 13 listopada 2014 r., znak: AB.673.116.2014,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku magazynowego nr 37 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek akumulatorni położonego na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu na działce nr 25/1, obręb 4 Inowrocław dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1523.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.51.2014.AK.

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju