www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2014-01-20 12:11:33


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) dokonuje wpisu w rejestrze Klubów Integracji Społecznej na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 cyt. ustawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Klub Integracji Społecznej jest zobowiązany:

  • Informować Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

Rejestr Klubów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15 - 21, 87-100 Toruń. (pokój 118)
tel. 784 448 897

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Klubów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe dane na temat Klubów Integracji Społecznej znajdują się w rejestrze Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego: