www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2013-05-29 07:44:29


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Obwieszczenie z dnia 27 maja 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/128/2013 z dnia 13 maja 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.21.4.2013.TZ;
  • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 maja 2013 r., znak: ULC-LTL-2/530-0288/01/13;
  • Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 14 maja 2013 r., znak: TEK 7323/BTI/0283/2013;
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-480/13;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 14 maja 2013 r., znak: AB.673.61.2013;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 82/CP/2013 z dnia 15 maja 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektro – energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o. dla kompleksu lotniskowego JW nr 1641 w Inowrocławiu na dz. nr ew. 220/6 i 154 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo, nr ew. 11/2 obręb Balin oraz dz. nr ew. 63/2 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Latkowo gm. Inowrocław.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.7.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury