www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2013-05-07 15:20:49


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) dokonuje wpisu w rejestrze Klubów Integracji Społecznej na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 cyt. ustawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Klub Integracji Społecznej jest zobowiązany:
  • Informować Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.
Rejestr Klubów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15 - 21, 87-100 Toruń. (pokój 118)
tel. 784 448 897

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Klubów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe dane na temat Klubów Integracji Społecznej znajdują się w rejestrze Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego:

Rejestr Klubów Integracji Społecznej
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Stan na dzień 01.05.2013 r.

L.p.

 Oznaczenie podmiotu prowadzącego Klub Integracji Społecznej

Nazwa i adres klubu integracji społecznej 

Data utworzenia klubu integracji społecznej

Data rozpoczęcia działalności klubu integracji społecznej 

Numer wpisu w rejestrze klubów integracji społecznej

Dane kontaktowe (telefon,
e-mail)

Informacje o wykreśleniu z rejestru 

1

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Więcborku
ul. Mickiewicza 22A
89-410 Więcbork 

Klub Integracji
Społecznej
w Więcborku
ul. Mickiewicza 22A
89-410 Więcbork

2007-07-02

2007-07-02

Nr 1

Tel. 52 3895353
e-mail: mops_wiecbork@poczta.onet.pl

-

2

Fundacja na rzecz kształcenia
i wychowania "PROGRESS"
w Świeciu
ul. Małcużyńskiego 11
86-105 Świecie

Klub Integracji
Społecznej "PROGRESS"
w Świeciu
ul. Małcużyńskiego 11
86-105 Świecie

2012-04-23

2012-04-23

Nr 2

Tel. 52 5620080
e-mail: fundacjaProgress@wp.pl

-

3

CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń

"Stokrotkowy Klub"
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń

2009-05-20

2009-05-20

Nr 3

Tel. 56 6546961
Tel/fax. 56 6549279
e-mail: cistor@cistor.pl

-

4

Fundacja „WIATRAK”
ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz

Klub Integracji
Społecznej „WIATRAK”
ul. Kleeberga 2
85-791 Bydgoszcz

2005-03-10

2005-03-10

Nr 4

Tel. 52 3234810 (fundacja)
e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl
Tel. 52 3654558 (KIS)
Mail: kis@wiatrak.org.pl

-

5

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław

Klub Integracji
Społecznej Fundacji
Ekspert – Kujawy
w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław

2007-01-08

2007-01-08

Nr 5

Tel/fax: 52 3576215
e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl
j.woznica@ekspert-kujawy.pl
sekretariat@ekspert-kujawy.pl

-

6

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włocławku
ul. Kościuszki 26
87-800 Włocławek

Klub Integracji
Społecznej we
Włocławku
ul. Okrzei 61
87-800 Włocławek

2008-09-01

2008-09-01

Nr 6

Tel. 54 4116311 (MOPS)
Fax. 54 4116314 (MOPS)
Tel/Fax 54 4110437 (KIS)

-

7

Grudziądzkie Centrum
Edukacji
ABAK s.c. I. Majorke S.
Dróbka
ul. Waryńskiego 104
86-300 Grudziądz

Klub Integracji
Społecznej w Płużnicy
Płąchawy
87-214 Płużnica

2012-11-01

2012-12-01

Nr 7

Tel. 56 4611355 (Centrum)
Fax. 56 3070047 (Centrum)
e-mail: info@edukacja.grudziadz.com
Tel. 793107395, 56 4611355
e-mail: sebastian.drobka@abak.edu.pl

-

8

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu
ul. Św. Ducha 90
88-100 Inowrocław

Klub Integracji
Społecznej
"Aktywni w Klubie"
ul. Św. Ducha 90
88-100 Inowrocław

2013-01-21

luty/marzec
2013

Nr 8

Tel. 52 3562231 (MOPS)
Fax. 52 3552450 (MOPS)
e-mail:
sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl
Tel/Fax 52 3562234 (KIS)
e-mail:
efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl

-

9

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gąsawie
ul. Żnińska 19
88-410 Gąsawa

Klub Integracji
Społecznej
w Gąsawie
ul. Żnińska 19
88-410 Gąsawa

2006-03-14

Kwiecień
2006

Nr 9

Tel. 52 3036230 (GOPS, KIS)

-

10

Wójt Rady Gminy w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Klub Integracji
Społecznej w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

2005-04-28

2005-04-28

Nr 10

Tel. 52 3347569 (Gmina, KIS)
e-mail: gops@cekcyn.pl

-

11

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rogowie
ul. Kolejowa 4
88-420 Rogowo

Klub Integracji
Społecznej
w Rogowie
ul. Bydgoska 9a 4
88-420 Rogowo

2006-02-01

2006-02-01

Nr 11

Tel. 52 3024210 (GOPS, KIS)
Fax. 52 3024147 (GOPS, KIS)
e-mail: gops@rogowo.paluki.pl

-

 12 Wójt Gminy w Śliwicach
ul. Ks. dr. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice
Klub Integracji Społecznej w Śliwicach
ul. Ks. dr.
Sychowskiego 30
89-530 Śliwice
 2005-06-03  2005-06-03  Nr 12  Tel. 52 3340727 (GOPS, KIS)
e-mail: gops@sliwice.pl
-
 13 Wójt Gminy w Lubiczu
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
Kopanino 16
87-162 Lubicz
 2008-05-19 2012-12-01
 Nr 13  Tel. 56 6782 307  (GOPS, KIS)
Fax. 56 6742 155  (GOPS, KIS)
e-mail: gopslubicz@home.pl
 -
 14 Fundacja Ekonomii Społecznej TON
ul. Łazienna 1
87-800 Włocławek
Klub Integracji Społecznej „Magnes”
Ul. Łazienna 1
87-800 Włocławek
 2012-03-04  Kwiecień
2013
 Nr 14 Tel. 660 121 633 (Fundacja)
Tel. 880 189 767 (KIS)
e-mail: fundacjaton@gmail.com;
festonefs@gmail.com
 -
 15 Grudziądzkie Centrum Caritas
im. Błogosławionej Juty
Ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
Klub Integracji Społecznej „Grudziądzkie Centrum Caritas”
Ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
 2010-11-12 2011-02-01
 Nr 15 Tel. 56 642 94 44 (Caritas, KIS)
e-mail: grudziadz@caritas.pl
 -